Even geduld

Coccinelle Shoes icon Coccinelle Shoes logo Home Verkennen Over Disclaimer Mijn Account Winkelmandje Checkout MEN WOMAN BOY GIRL BABY UNI GIFT VOUCHER

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden


Herroepingsrecht


De consument heeft het recht aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de veertien kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed of op het afsluiten van de dienstenovereenkomst. (Art.46, $1,2° van de wet van 6april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming).


1. Overeenkomst

Coccinellekids.be (verkoper)met als zaakvoerster Anneleen Moonens, ingeschreven in de kruispuntenbank der ondernemingen (KBO) onder het nummer BE0819.229.930. Coccinelle /Anneleen Moonens (Eenmanszaak), Golflaan 37, 9830 Sint-Martens-Latem, tel. 0032 9/221 25 02


1.1 Als er door de klant opdracht gegeven wordt aan coccinellekids.be om één of meerdere artikelen te leveren, dan is er sprake van een overeenkomst die wettelijk bindend is (koop op afstand). De overeenkomst komt tot stand als de v-bevestiging van de bestelling verstuurd is.

1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft de klant te kennen dat hij met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Coccinellekids.be behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de kooptijd te wijzigen.


2.     Verzending

Artikelen worden verzonden via Bpost. De bestellingen worden verzonden binnen de 5 werkdagen na ontvangst van de aankoopsom aan coccinellekids.be.


3.     Prijzen

3.1 Alle prijzen zijn vermeld in euro inclusief BTW en exclusief verzendkosten.

3.2 Alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. De verkoper heeft het recht aankopen van verkeerd geprijsde artikelen te annuleren.


4.     Uitoefening van het herroepingsrecht

Overeenkomstig met de wet van 6 april 2010 kan de consument het herroepingsrecht uitoefenen door binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product, door aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, en dit zonder betaling van een boete en zonder opgave van een motief. De kennisgeving wordt als tijdig aangemerkt indien zij schriftelijk of op een voor de ontvanger beschikbare en toegankelijke duurzame drager is verzonden voor het verstrijken van de termijn. Aan de consument kunnen, voor de uitoefening van zijn herroepingsrecht, slechts de rechtstreekse kosten voor het terugzenden van de goederen aangerekend worden.


5.     Betaling

Alle goederen blijven eigendom van coccinellekids.be tot op het ogenblik dat het volledige bedrag van de aankoop betaald is.


6.     Afbeeldingen en specificaties

Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc. en specificaties; o.a. gegevens betreffende kleur en afmetingen etc. op de website van coccinellekids.be gelden slechts bij benadering , zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot een schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.


7.     Overmacht

7.1 Coccinellekids.be is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

7.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, evenals elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertragingen bij of wanprestatie door toeleveranciers, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelingen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van coccinellekids.be evenals hulppersonen, gebreken in hulp-of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.


8.     Garantie

Coccinellekids.be garandeert dat de bestelling in goede staat verzonden wordt en dat aan de verzending van de artikelen veel zorg en aandacht wordt besteed.


9.     Klachtenafhandeling

9.1 Alle klachten in verband met de levering, kwaliteit hoedanigheid van het artikel of iedere andere klacht, zullen door coccinellekids.be in behandeling worden genomen.

9.2 De klant dient een klacht schriftelijk via de mail info@coccinellekids.be kenbaar te maken.

9.3 Coccinellekids.be zal binnen 10 werkdagen de klacht proberen op te lossen. Coccinellekids.be zal de klant hiervoor schriftelijk via de mail berichten.


10. Toepassing recht en geschillencommissie

Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van coccinellekids.be is het Belgische recht van toepassing.


11. Nieuwsbrief

Door een bestelling te plaatsen geeft u Coccinelle het recht het bestellende emailadres op te nemen in de malingslist die gebruikt wordt voor het versturen van nieuwsbrieven. Uitschrijven voor deze nieuwsbrief kan via een afmeldlink in de email.

Golflaan 379830 - Sint-Martens-Latem info@coccinelle-shoes.beCoccinelle Shoes